Onderzoeksvragen

Onderzoeksthema’s en vraagstukken waarmee u bij de partners van het Fieldlab Flexible Manufacturing terecht kunt liggen bijvoorbeeld op de volgende terreinen:

Hoe flexibiliseer ik mijn productie- en/of assemblageproces?

 • Welke van mijn processen lenen zich voor flexibiliseren?
 • Welk processen lenen zich voor geautomatiseerd bin picken?
 • Welke flexibele applicaties zou ik kunnen toepassen op mijn use-case(s)?.
 • Welke technieken zijn er voor grijpen, fixeren, installaren en bewegen met robots, en hoe verschillen deze?
 • Welke AGV (automated guided vehicle, zelfrijdend vervoer) mogelijkheden zijn er voor mijn processen?
 • Hoe maak ik het effect van flexibiliteit meetbaar?
 • Hoe maak ik mijn processen zoals productie volgorde, test volgorde of bin configuratie zelflerend?
 • Zijn er in mijn bedrijf mogelijkheden voor zelf configurerende en zelflerende assemblageprocessen?
 • Hoe kunnen we stappen zetten richting geautomatiseerde programmering (zero-second)?
 • Hoe stuur ik een mobiele robot en robot arm aan?
 • Zijn er automatisch proces-aanpassingen door te voeren op basis van data (zelflerend)?

contact

Wat is de optimale taakverdeling en samenwerking tussen mens en robot/machine?

 • Welke stappen moet ik zetten voor het analyseren van taakverdeling tussen mens en robot (wie doet wat)?
 • Hoe simuleer en test ik verschillende scenario’s voor taakverdeling tussen mens en robot,?
 • Hoe onderzoek je de toepasbaarheid en benodigde competenties bij mens robot samenwerking?
 • Hoe ontwikkel en plan je het robot pad (onafhankelijk van type industriele robot en fabricage proces)

contact

 Hoe implementeer ik flexibele productie en assemblage processen?

 • Gelet op onze specifieke processen, seriegrootte en complexiteit van de taken, Hoe vertaal ik onze processen naar protocollen en naar gewenst gedrag en eigenschappen van operators?
 • Hoe speelt flexibiliteit in op de werkbelasting, veiligheid, acceptatie en werkplezier van de operator?
 • Kunnen mijn medewerkers een training volgen aangaande flexibiliseren van processen?

contact

Sluit