Deelnemen aan Fieldlab Flexible Manufacturing

In steeds hoger tempo worden nieuwe technologieën ontwikkeld. Fabrikanten van high tech producten moeten steeds vaker complexe producten in veel variëteiten en allemaal door elkaar heen tegen zo laag mogelijke kosten produceren (low volume, high complexity, high mix).

Wanneer u met deze aspecten wordt geconfronteerd, of wanneer u zicht wilt voorbereiden op deze ontwikkelingen, dan is lid worden van het Fieldlab Flexible manufacturing een goede keus.

Wij helpen maakbedrijven en onderzoeksinstellingen bij het inspelen op nieuwe kansen en mogelijkheden die digitalisering van de productie en assemblage biedt, Het Fieldlab is erop gericht de voordelen van moderne robottechnieken ten volste te ontwikkelen, in prototype vorm te testen en de effectiviteit in de praktijk te demonstreren.

Daartoe realiseren we een duurzaam ecosysteem met vooraanstaande partners die samenwerken op praktische oplossingen te realiseren. Lidmaatschap van dit ecosysteem heeft veel voordelen:

  • Direct contact met gebruikers kennisinstellingen en experts op het gebied van digitale fabricagetechnologieën
  • Op een kostenefficiënte manier eigen onderzoek uitvoeren in ons hypermoderne fieldlab
  • Toegang tot een platform waarop u eigen use cases en onderzoeksvragen kunt inbrengen
  • Deelname aan state-of-the-art onderzoek en toepassing van gerobotiseerde flexibele assemblageprojecten
  • Onderdeel zijn van het netwerk van 7 fieldlabs die samen de flexibele fabriek van de toekomst vormen
Sluit