Over Fieldlab Flexible Manufacturing

In het Fieldlab werken bedrijven en kennisinstellingen samen aan het ontwikkelen en demonstreren van flexibele productie automatisering, assemblage, robotisering- en digitaliseringsoplossingen voor flexibele en kwalitatief hoogwaardige klein serieproductie, tegen massaproductie kosten.

In het fieldlab vindt men inspiratie via demonstraties van flexibele, robot- en augmented reality ondersteunde activiteiten. Wij benutten en ontwikkelen moderne robottechnieken voor gebruik in productieprocessen. In ons lab ondersteunen we operators en optimaliseren we werkprocessen met cobots, vision systemen en augmented reality.

Het Fieldlab staat open voor iedereen die een prototype van zijn eigen bedrijfsproces wil ontwikkelen. We bieden hulp aan bedrijven bij opzetten van flexibele, deels gerobotiseerde processen voor hun eigen productie.
Wij bieden ondersteuning bij het maken van keuzes voor juiste technologie op basis van bedrijfsspecifieke factoren. Vervolgens realiseren en evalueren we samen een proof-of-concept. We tonen de voorbeeldtoepassing en maken de effecten en kosten/baten inzichtelijk. Ook delen we best practices in lerende netwerken en ontwikkelen we leermodules.

Het fieldlab is onderdeel van het innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst. Dit programma is opgesteld door en met 75 bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen en brancheverenigingen in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant, Brainport Industries Coöperatie en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en wordt financieel ondersteund door de Provincie. Binnen het innovatieprogramma werken 8 strategische projecten & fieldlabs aan innovaties op het gebied van Smart Industry. 

Sluit