Flexibiliteit
High mix, low volume

Activiteiten
Het doel van dit werkpakket is het ontwerpen en ontwikkelen van een flexibel productiesysteem, waardoor foutvrije klant-specifieke productie mogelijk is bij lage volumes, hoge mix en hoge complexiteit.

Vragen waarmee u bij ons terecht kunt

  • Zijn er best practices om mens en robot slim samen te laten werken?
  • Welke regels en best practices moet ik kennen om flexibiliteit inmijn werkporocessen te verhogen?
  • Hoe bepaal ik het effect van verhoogde flexibiliteit in processen?

Voorbeelden van use cases

  • Pick2light systeem (augmented reality - AR). om medewerkers zonder omdenktijd te laten switchen
  • Flexibiliteitsbeslissingsmodel op basis van een flow chart met vragen op basis van 9 flexibilteitsvormen.
  • Regels voor modulaire assemblageplekken en machines incl. taakverdeling tussen mens/machine
  • Regels voor klantspecifieke one piece flow productie systemen

Contactpersoon

Bronkhorst, Tom Melsen
Werkpakketleider
Sluit