Mens-robot samenwerking 
Flexibel, foutloos en snel

Activiteiten
Doel van dit werkpakket is de Mens-Robot interactie te ontwikkelen en te demonstreren. Daartoe worden de te automatiseren stappen geanalyseerd en criteria bepaald voor taakverdeling tussen mens en robot. Verrvolgens worden de effecten in de werkplek op productiviteit, kwaliteit, leertijd, kosten en baten onderzocht.

Vragen waarmee u bij ons terecht kunt

  • Hoe kan ik optimaal taken verdelen tussen mens en robot?
  • Hoe stel in werkinstructies op voor mens en robot?
  • Met welke techniek kan ik zorgen voor foutloze assemblage?

Voorbeelden use cases

  • Eye tracking en Augmented Reality (Adaptieve AR, projectie)
  • Integreren van een flexibele mal voor operator support
  • Taken en data verzamelen en tonen in een dashboard
  • Onderzoek integratie met cognexcamera tbv kwaliteitsinspectie

Contactpersoon

TNO, Gu van Rhijn
Werkpakketleider
Sluit