Opleidingen
Overdragen van kennis en kunde

Activiteiten
Doel van dit werkpakket is om via opleidingen het gebruik van flexibele productie systemen en cobot systemen in de praktijk te brengen bij leden van het fieldlab en geïnteresseerden in de industrie.Daarnaast zal de kennis toepasbaar worden gemaakt voor het HBO/MBO- onderwijs. Ook wordt onderzoek rond actuele onderwerpen gedefinieerd aan de hand van bedrijfscases.

Vragen waarmee u bij ons terecht kunt

  • Kan ik een training volgen rond het flexibiliseren van mijn processen?
  • Hoe werk je op een veilige manier samen met robots en AGV’s?
  • Geven jullie een training rond digitale fabricage methoden?

Voorbeelden van use cases

  • Onderzoek en kennisoverdracht rond AR operator support
  • Onderzoek naar gebruik van badges voor het certificeren van medewerkers en studenten op kleine onderwijseenheden.
  • Generieke veiligheidstraining
  • Inventarisatie automatiseerbare taken omvormen naar een leermodule

Contactpersoon

Fontys, Mark Stappers
Werkpakketleider
Sluit