Traceability
Wie, wat en wanneer

Activiteiten
Doel van het werkpakket Traceability is het bepalen van de beste manieren om foutoorzaken te achterhalen en in het vervolg te voorkomen. Zo kunnen processen verder worden verbeterd. De link tussen gerobotiseerde activiteiten en geautomatiseerd vervoer (AGV) speelt een belangrijke rol.

Vragen waarmee u bij ons terecht kunt

  • Welke informatie is essentieel om vast te leggen?
  • Is er tooling beschikbaar tbv het volgen van het maakproces?
  • Wat is het verschil tussen ‘Product- en process-traceability’?

Voorbeelden van use cases

  • Borgen van aanwezigheid en gebruik van de juiste onderdelen.
  • Process-traceability wanneer AGV product van A naar B brengt
  • Test set-up voor nauwkeurige localisatie
  • Realiseren van traceability bij afwezigheid van tags

Contactpersoon

Vincitech, Léon Bemelmans
Werkpakketleider
Sluit