Veiligheid
Veilig samenwerken met robots

Activiteiten
Doel van dit werkpakket is om de voorwaarden te bepalen waaraan veilige cobots en (robot) cellen moeten voldoen. Daartoe worden risico-inventarisaties gedaan en stappen bepaald om veiligheid in de praktijk goed op te pakken.

Vragen waarmee u bij ons terecht kunt

  • Welke voorwaarden / protocollen rond veiligheid zijn er al?
  • Hoe borg ik veiligheid in de architectuur van mijn processen?
  • Is er software beschikbaar tbv procesveiligheid?
  • Hoe maak in een veiligheidsanalyse van mijn processen?

Voorbeelden van use cases

  • Eisen aan AGV, hekwerk op een gerobotiseerde werkplek
  • Gebruik van camerasystemen voor het detecteren van bewegingen op de werkplek.
  • Daarnaast is een generieke cursus ‘veiligheid’ ontwikkeld die online beschikbaar kan worden gesteld

Contactpersoon

Fontys, Mark Stappers
Werkpakketleider
Sluit